pl en

Leczone schorzenia

Home|Leczone schorzenia

Delfinoterapia  stanowi doskonałe leczenie wspomagające. W delfinariach rehabilitowane są osoby  cierpiące na wiele różnych  schorzeń, zwłaszcza psychicznych, neurologicznych oraz onkologicznych. 

 

Z terapii tej korzystają również kobiety z nieprawidłowym przebiegiem ciąży

Lista schorzeń leczonych w delfinariach:

 Schorzenia neurologiczne: ataksja Friedricha, autyzm, brak ciała Modzelowatego, choroba Parkinsona, dystonia, niedowład, zaburzenia czynności mózgu, zaburzenia czucia, zaburzenia neuromotoryczne, padaczka, przerost mózgu, śpiączka, stwardnienie rozsiane, statyczne uszkodzenie mózgu, udar mózgu, urazowe uszkodzenie mózgu, zespół Lennoxa-Gastauta, zespół Retta, zespół Touretta, utrata zdolności pisania, leukomalacja, kurcz dziecięcy Hiddena, niedorozwój nerwu wzrokowego, – niedokonany podział przodomózgowia, wrodzona łamliwość kości, wybiórcze zaburzenia mowy, zaburzenia koncentracji obustronne porażenie, porażenie połowiczne, porażenia trzykończynowe i czterokończynowe, porażenie trzykończynowe, utrwalone przykurcze stawów, zespół ograniczonego uszkodzenia mózgu, dysleksja.

Schorzenia psychiczne: depresja, psychoza maniakalno-depresyjna, zespół Huberta.

Schorzenia reumatologiczne: choroba zwyrodnieniowa mięśni.

Choroby genetyczne: zespół kociego krzyku, zespól Angelmana, zespół Downa, zespól Noonan, zespół Pierre-Robina, zespół Leigha, twardzina skóry, kruchy chromosom X, neurofibromatoza, pierścieniowate chromosomy, stwardnienie guzowate, trisomia mozaikowa, dystrofia mięśniowa.

Choroby nowotworowe: białaczka, guz mózgu, ziarnica złośliwa.

Choroby zakaźne: gruźlica skóry, zakażenie bakteriami Proteusz, zakażenie wirusem Polio, zapalenie opon mózgowych.

Choroby wieloprzyczynowe i idiopatyczne: młodzieńcze zapalenie mózgu, niedotlenie, małogłowie, bezwład, hipotonia, uszkodzenie wielonarządowe, wodogłowie, zanik mięśni, zapalenia oskrzelowo-płucne, opóźnienie rozwoju, tylny rozczep kręgosłupa, utrudnienie czynności ruchowej, uszkodzenie wzroku, upośledzenie mowy, uszkodzenie słuchu, uszkodzenie rdzenia kręgowego, zespół Wolffa, zespół Kabuki.